Propostes

 

Les jornades participatives van concloure amb la definició col·lectiva i priorització de propostes. Les idees de la ciutadania complementen la visió del treball tècnic i seran incorporades a les línies estratègiques del document definitiu.

Part d'aquestes propostes, aquelles que necessitaven major concreció, es van treballar en profunditat en una sessió de treball posterior en companyia de la Comissió de Seguiment.

 

1. PRIORITZACIÓ

 

Bicicleta i transport públic

· Conscienciació sobre ús de la bici (27p)

· Carril bici al poligon (26p)

· Interconectar trams carril bici (24p)

· Informació transport públic (15p)

· Subvencionar bici elèctrica (13p)

· Tallar trams (13p)

· Visibilitzar (9p)

· Permitir bicicletes al bus (2p)

· Connexió Ontinyent-Agullent bici (2p)

Espai públic, vianants i transit

· Super illes (32p)

· Accessibilitat (barreres) (29p)

· Mesures civisme (20p)

· Peatonalització Poble Nou (14p)

· Rotonda accés Llombo (10p)

· Accés poliesportiu (10p)

· Tecnologia (8p)

· Transport públic hores punta (7p)

· Limits velocitat (2p)

Comerç i equipament/ l’entorn d’Ontinyent

· Ampliar voreres Sant Josep (26p)

· Sensibilització bons usos (24p)

· Seguretat en entorns educatius (22p)

· Accés al Poligon el Pla (21p)

· Passeig verd Riu Clariano (16p)

· Rigor compliment normativa (14p)

· Revitalització carrer Major (12p)

· Normativa clara disseminat (11p)

· Entorn natural casa Fuset (4p)

 

 

2. DESENVOLUPAMENT

 

INTERCONNEXIÓ CARRILS BICI

· S’assenyala la necessitat d’unir Sant Rafel amb la resta del nucli urbà. S’analitzen els diferents ponts i es suggereix la possibilitat del Pont Vell.

· Es platea la possibilitat del sentit únic de l’Avinguda Ramón i Cajal per facilitar el carril bici al polígon del Pla. Es poden generar problemes en accedir a les zones comercials del carrer Major i de Martínez Valls. Si per això s’utlitza José Iranzo, hi ha dos col·legis a aquest carrer. Si s’utilitza Daniel Gil, es tem congestionar massa aquesta via. Es plantegen alternatives d’accés al polígon, com el camí Fondo o la prolongació de l’avinguda Germanies, encara per desenvolupar (PAI).

· S'expressa la necessitat de prestar especial atenció a la convivència de vianants i ciclistes en una mateixa via.. S’assenyalen els conflictes de la ruta del colesterol.

· Es planteja el dubte de si serem capaços de promoure que la gent vaja en bici al polígon? Es respon que dependrà molt d’on viuen els qui treballen allí (Sant Josep, molt més fàcil).

· Es planteja el dubte de com fomentar els desplaçaments en bici dintre dels barris? Es parla de les superilles, amb zones 30, etc.
    

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

· Utilitzar missatges en positiu. Que guanyes anant en peu o en bici? Estalvi de benzina, estalvi d’emissions, més temps de qualitat...

· Aquesta campanya es podria fer en les escoles. Promoure que els pares i mares porten als xiquets a peu.

· Els comerciants assenyalen les campanyes que han realitzat amb jocs per a que el veïnat vaja a peu a comprar.

· També comenten que hi han hagut polèmiques quan s’han tallat carrers per a realitzar activitats culturals i de promoció.

· Es recupera la proposta de fer un mapa d’Ontinyent amb les distàncies a peu des dels aparcaments principals als llocs referents de la ciutat.

· Es parla de mesures que sensibilitzen a la població del temps que tenen a peu a cada lloc del poble.


SUPERILLES

· S’explica el concepte de superilles perquè bona part de les persones assistents no van estar al grup d’espai públic i vianants.

· S’assenyala els problemes de desplaçament que hi ha per Sant Rafel, on els carrers i les voreres són molt estrets. Les voreres alcancen 0’70cm en alguns carrers.

· És una reivindicació de les persones de mobilitat reduïda facilitar el desplaçament per aquests carrers.

· Es parla de la possibilitat de desplaçar l’aparcament que es perda als carrers de Sant Rafel amb l’eixamplament de les voreres per aparcaments als solars del carrer Alacant.