Metodologia

 

La metodologia que s’emprarà en el procés participatiu del PMUS d’Ontinyent és la Investigació- Acció-Participativa (IAP). Aquesta mirada aposta per crear coneixement sobre el territori a través dels diagnòstics participats. Des d’aquest punt de vista, es considera fonamental la vinculació del teixit associatiu local com a impulsor, difusor i espai de síntesi i anàlisi del procés participatiu.

Formació i treball amb la comissió de seguiment

La comissió de seguiment s’articularà a partir de l’existent Consell Ciutadà, on es crearà un grup de treball específic per al PMUS que incorporarà algunes entitats que puguen no haver estat representades fins ara en el consell. En aquest sentit, és fonamental que la comissió de seguiment tinga un caràcter inclusiu, pel que incorpore interlocutors dels diferents grups poblacionals que habiten al municipi, com ara les persones majors, els joves, les persones amb diversitat funcional o les comunitats de persones immigrades. Les tadques d’aquest gran grup seran diagnosticar les principals preocupacions, donar forma a les taules de treball de les jornades de participació i difusió d’aquest esdeveniment.

Jornades participatives

La primera de les sessions estarà dedicada a la diagnosi de problemes de mobilitat en el municipi d’Ontinyent, tractant de detectar aquells conflictes o necessitats que la ciutadania expressa a través de les seues pràctiques diàries o quotidians en el municipi, això és, el seu saber experiencial. Amb aquesta finalitat, s’emprarà la dinàmica de les taules rotatòries.

La segona de les sessions estarà a destinada a la formació de tots els participants. Amb aquesta finalitat, s’organitzarà una taula rodona on la resta de l’equip redactor del PMUS tindra` l’oportunitat de retornar la informació generada en la fase de diagnòstic a tota la ciutadania del municipi. La ciutadania pot contrastar la seua pròpia anàlisi amb el dels tècnics i obrir-se a noves mirades i reflexions abans de passar a la fase de propostes.

Precisament, la tercera de les sessions del cap de setmana estarà destinada a la formulació de propostes d’acció per part de la ciutadania, d’acord als principals problemes diagnosticats pels veïns i l’anàlisi dels tècnics. Per tancar la dinàmica, la ciutadania prioritzarà quines d’aquestes es volen portar a terme, atenent a la millora que suposen en els problemes diagnosticats així com que siga competència municipal poder-ho realitzar.