Metodologia de les jornades participatives dels dies 11 i 12 de Març

Com ja sabràs, des de demà i fins a la vesprada del dissabte, estarem celebrant a Ontinyent les jornades participatives per al nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

La primera de les sessions, que comença el divendres a les 7 de la vesprada, estarà dedicada a la diagnosi de problemes de mobilitat en el municipi d’Ontinyent, tractant de detectar aquells conflictes o necessitats que la ciutadania expressa a través de les seues pràctiques quotidianes en el municipi, això és, el seu saber experiencial.

Amb aquesta finalitat, emplearem la dinàmica de les taules rotatòries. Aquesta dinàmica es basa en la disposició simultània de diferents taules temàtiques de debat (per exemple: voreres, espai públic, aparcament, “casetes”...).Totes les problemàtiques enunciades seran analitzades posteriorment per els dinamitzadors i incorporades al treball.

La segona de les sessions, a les 11.30 del dissabte, estarà destinada a la formació de tots els participants. Amb aquesta finalitat, organitzarem una taula rodona on la resta de l’equip redactor del PMUS tindrà l’oportunitat de retornar la informació generada en la fase de diagnòstic a tota la ciutadania del municipi. La ciutadania pot contrastar la seua pròpia anàlisi amb el dels tècnics i obrir-se a noves mirades i reflexions abans de passar a la fase de propostes. 

Precisament, la tercera de les sessions del cap de setmana, a les 4 del dissabte, després del dinar d'entrepà, estarà destinada a la formulació de propostes d’acció per part de la ciutadania, d’acord als principals problemes diagnosticats per els veïns i l’anàlisi dels tècnics. L’objectiu d’aquesta sessió és generar i prioritzar propostes d’acció per transformar els problemes diagnosticats. Llavors, es farà ús de la dinàmica del taller de propostes.

Per tancar la dinàmica, els ciutadans prioritzareu quines d’aquestes propostes es voleu portar a terme, atenent a la millora que suposen en els problemes diagnosticats així com que siga competència municipal poder-ho realitzar.

Vos esperem al Centre Públic Sant Carles. Llum verda, anem tots junts!