Comissió de seguiment

Taula de contactació per a les jornades i preparació difusió de les jornades.